กลเม็ดไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ไล่สิ่งเลวร้าย เสริมโชคลาภ

นอนไม่ค่อยหลับ ฝันร้าย รู้สึกมีสิ่งไม่ดีเรียกตัว หรือต้องการเสริมโชคเสริมลาภ แม้ผู้ใดมีความเชื่อในสายมูแล้วก็มีความรู้สึกดังที่กล่าวมาขอชี้แนะให้แด่คุณบูชา ท้าวเวสสุวรรณ เจ้าที่ภูตผีปีศาจ

ตำนาน ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรรณ เป็นเทพเทวดาที่อสุรียักษ์ เจ้าที่ภูตผีปีศาจ ตามตำนานทางพุทธศาสนามีความเห็นกันว่า ในชาติที่แล้วท่านเป็นพราหมณ์ที่ใจดี ทำอาชีพเปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อย ท่านมีความมั่งมีแต่ว่าก็บริจาคทรัพย์สินให้กับผู้ยากจนข้นแค้น แจกน้ำอ้อยให้แก่คนที่ผ่านไปมา ทำให้พรหมและก็พระอิศวรประทานพรความเป็นอมตะแก่ท่าน

ยิ่งกว่านั้นยังมีตำนานอื่นๆอีก ดังเช่นว่า เคยเป็นกษัตริย์ครอบครองกรุงราชคฤห์ เป็นเพื่อนของพระราชโอรสสิทธัตถะ เมื่อพระราชโอรสสิทธัตถะหยั่งรู้ก็มาทรงโปรดจนกระทั่งบรรลุพระโสดาบัน บางตำนานก็ว่าท่านเป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์

หวยดังเลขเด็ด

หน้าที่ของท้าวเวสสุวรรณ ท่านยอดเยี่ยมในท้าวตุๆโลกบาลทั้งยัง ที่คุ้มครองปกป้องคุ้มครองปกป้องโลกมนุษย์ โดยท้าวเวสสุวรรณจะเป็นหัวหน้าของท้าวตุๆโลกบาลที่เหลือ สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นจาตุๆมหาราชิกา ประทับอยู่ทางทิศเหนือ ท่านมีลูกน้อง ลูกน้องเป็นเหล่าอสุรี ภูติผีต่างๆทำให้เหล่าผีจะกลัวท่านมากมายนอกนั้นท่านยังถูกเชื่อถือว่าเป็นเทพเทวดาที่ความรวยอีกด้วย

รูปแบบของท้าวเวสสุวรรณ ตามความเลื่อมใสของชาวไทย ภาพที่พวกเรารู้จักกัน ท้าวเวสสุวรรณเป็นยักษ์กายสีทองคำหรือสีเขียว ร่างกายใหญ่โต ดวงตาแวววาวดังไฟ ดูดุ ปากแสยะ มีความสูงราว200 เส้นหรือ 8,000 เมตร แต่งทรงเครื่องด้วยทองแล้วก็เพชรนิลจินดาต่างๆมีอาวุธเป็นตะบอง ยิ่งกว่านั้นยังมีอีกรูปร่างหนึ่งที่เคยปรากฏออกมา เป็นชายพุงพลุ้ย ที่แสดงถึงความมั่งมีอีกด้วย

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ใครกันแน่หิ้งบูชาท้าวเวสสุวรรณ ตามความเลื่อมใสพูดว่า แม้อยู่ในจริยธรรม อยู่ในคุณงามความดี บูชาท่านด้วยความจริงใจรัก จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากปีศาจร้าย ภูตผีปีศาจ ท่านจะช่วยป้องกันตัวจากสิ่งที่เห็นรวมทั้งไม่เห็น สิ่งอวมงคลไม่มารบกวน ผีไม่กล้าใกล้ นอกเหนือจากนี้ยังกำเนิดโชคลาภ มั่งมีทรัพย์สิน มีบุญบารมีมีผู้คนเชื่อถือ